تحویل ملک در قرارداد املاک

21مهر1401
0 نظر
تحویل ملک در قرارداد املاک

تحویل ملک در قرارداد املاک

گفتار بعدی مورد توجه تحویل کالاست.

تعهد اصلی خریدار پرداخت مبلغ قرارداد ثمن و در مقابل تعهد اصلی فروشنده تحویل کالا مبیع است که در ادامه تعهد فروشنده به تحویل کالا بررسی می شود.

بند اول لزوم دریافت رسید

فروشنده باید در ازای تحویل کالا از خریدار رسید دریافت کند با وجود این یکی از مشکلات فروشندگان این است که گاهی خریدار پس از دریافت کالا ادعا می‌کند که کالا واجد ایراد به لحاظ کیفی و کمی است و از  پرداخت مبلغ قرارداد خودداری می کند جهت رفع این مشکل بهتر است فروشنده عبارت زیر را در قرارداد درج کند اگر کالا به لحاظ کمی یا کیفی واجد ایرادی باشد یا به هر دلیلی مغایر قرارداد باشد گیرنده باید در حین تحویل، ایراد را به نحو دقیق در صورتجلسه تحویل درج نماید در غیر این صورت امضای صورتجلسه تحویل از سوی خریدار به این معناست که کالای تحویل شده فاقد هرگونه ایراد بوده و یا به فرض عدم مطابقت خریدار کالای تحویل شده را به جای کالای موضوع قرارداد می پذیرد و هیچگونه ادعایی ندارد.

بند دوم توجه به ریسک تلف کالا

اگر کالای فروخته شده پیش از تسلیم تلف شود تلف  بر عهده فروشنده است و باید وجوه دریافتی را مسترد کند در واقع علیرغم اینکه به محض انعقاد قرارداد در صورت معین بودن کالا مالکیت آن به خریدار منتقل می شود ولی ریسک تلف کالا از تاریخ تسلیم به وی منتقل می شود به عبارت دیگر تلف یا عیب کالا پیش از تسلیم  بر عهده فروشنده و پس از آن به عهده خریدار است بنابراین اگر فروشنده در کرمان و خریدار در تهران است و تعهد فروشنده به تحویل کالا در مقصد باشد و در حین حمل، کالا آسیب ببیندفروشنده متضرر خواهد شد بنابراین فروشنده می‌تواند خلاف موضوع را توافق کند یعنی مقرر کند که با تحویل کالا از سوی فروشنده به متصدی حمل و نقل دیگر بی مسئولیت در خصوص سلامت کالا یا هر آسیب دیگر ندارد و یا در قرارداد درج کند تعهد فروشنده به تحویل در کارخانه فروشنده است ولی هزینه حمل را می پردازد در فرض اخیر اگرچه هزینه حمل با فروشنده است و ریسک تلف کالا یا آسیب در مسیر حمل بر عهده خریدار خواهد بود زیرا محل تحویل در کارخانه فروشنده تعیین شده است.

پیام بگذارید