سوالات متداول

اگر در قرارداد شرطی مقرر شده که برای شما حق فسخی به وجود می آورد، بعد از به وحود آمدن حق، در زمان عرفی و معقولانه اقدام به اعمال حق فسخ خود کنید. در غیر این صورت امکان عدم پذیرش آن در دادگاه وجود دارد.

در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده، قراردادی می بندند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی که در این باب تنطیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.

خیر، این یکی از مواردی هست که در قراردادها خیلی ها دچار این اشتباه می شوند. بر اساس نظام حقوقی ایران، به صرف ایجاب و قبول از طرف فروشنده و خریدار عقد محقق می شود.در صورت عدم پرداخت ثمن از طرف خریدار، فروشنده در صورت داشتن خیار تاخیر ثمن یا حق فسخ می‌تواند معالمه را فسخ کند. در صورتی که حق فسخ معامله را ندارد فقط می‌تواند ثمن معامله را مطالبه کند.

یکی از حقوقی که در امول غیرمنقول وجود داره و افراد بسیاری از آن اطلاع ندارند این است که اگر دو شریک در یک مال قابل تقسیم شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله به خریدار قسمت دیگر ملک را هم تملک کند.
 این کار حتما باید فوری و پس از معامله انجام شود. نکته ی مهم: زمانی این حق وجود دارد که شرکا فقط دو نفر باشند نه بیشتر.

نام این سند برای متقاضیان خرید خانه در تهران و یا خرید خانه در شهرهای بزرگ آشناست. چرا که در این شهرها بیشتر منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارند.
آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت معین ساخته می‌شوند؛ سند عرصه، سند ملکی مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا می‌شود و سند اعیان مربوط به سند ملکی واحدهایی است که بر روی آن زمین ساخته می‌شوند.
میزان سهم هریک از مالکین واحدها برای عرصه بستگی به اندازه و متراژ اعیان آن‌ها دارد. با درخواست از شهرداری‌ها و ادارات مربوطه می‌توان سهم خود از عرصه را مشخص کرد.
این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که ملک ورثه‌ای شود یا آنکه مالکین ساختمان بخواهند عرصه را تخریب کرده و دوباره با شرایط  جدید بسازند.

یکی دیگر از انواع سند موجود در کشور، سند ورثه‌ای است. بعد از فوت مالک، مال او به وراث می‌رسد.
وراثان می‌توانند با تسلیم نمودن مدارک به اداره ثبت مربوطه، به اندازه سهم الارث خود درخواست صدور سند مالکیت کنند.
مدارک مورد نیاز برای صدور سند وررثه‌ای عبارت است از تقاضای صدور سند مالکیت، گواهی حصر وراثت، فرم مالیاتی ۱۹ و اصل سند مالکیت مورث است.

با ما از جدیدترین ویلاها در شهریار مطلع شوید