انعقاد قرارداد ملک

21مهر1401
0 نظر
موارد مهم در انعقاد قرارداد

در این مطلب از چندین موارد مهم در انعقاد قرارداد ملک صحبت خواهیم کرد.

 اسقاط کافه خیارات

یکی از عبارت‌های رایج در مبایعه‌نامه‌های چاپی این است که طرفین قرارداد، ((کافه خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند)) واژه کافه به معنی ((کلیه)) و خیار هم ((اختیار فسخ و برهم زدن معامله است)) بنابراین برای اینکه در آینده یکی از طرفین به بهانه‌های نظیر تفاوت فاحش در قیمت قراردادی با قیمت بازار یا وجود عیب و غیره ادعای فسخ معامله را نکند و استحکام معامله بیشتر شود درج این عبارت در قراردادها متداول است.

اینکه اگر این شرط در قرارداد ذکر شود یعنی یکی از طرفین نمی‌توانند مدعی فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن گردد یعنی فروشنده نمی‌تواند قرارداد را به لحاظ ارزان فروختند و یا خریدار به لحاظ گران خریدن فسخ نماید. این خود یکی از مهم‌ترین موارد مهم در انعقاد قرارداد است.

اینکه نظر غالب بر این است که اگر فروشنده خریدار را فریب داده باشد فریب‌خورده حق فسخ قرارداد را به استناد خیار تدلیس دارد با وجود این معمولاً اثبات حق خیار دشوار است به همین دلیل بهتر است اگر خریدار نسبت به وجود وصفی در مورد معامله تردید دارد آن را شرط کند؛ مثلاً در قرارداد خرید خودرو شرط شود که خودرو  را به شرط سلامت و فقدان هرگونه تصادف خریداری شده است و در صورت کشف خلاف این امر خریدار حق فسخ معامله را دارد در این صورت فروشنده باید علاوه بر استرداد اصل مبلغ خسارت تاخیر ناشی از امتناع ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

 

 تعیین محل انعقاد عقد یکی از مهم ترین موارد مهم در انعقاد قرارداد

اگر قرارداد در اقامتگاه شما منعقد میشود بهتر است در این موضوع تصریح شود. مثلاً ذکر شود قرارداد در اقامتگاه فروشنده شهر تهران منعقد گردید تعیین محل انعقاد قرارداد از چند نظر مهم است اول اینکه طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان تحت شرایط این ماده دعوا را در دادگاه محل انعقاد قرارداد طرح نمود.

مثلا اگر فروشنده کالایی را بفروشد اقامتگاه خریدار در بندرعباس باشد اصولا دعوای مطالبه وجه قرارداد از سوی فروشنده علیه خریدار باید طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقامتگاه خوانده یعنی بندرعباس مطرح شود که با دشواری های زیادی برای فروشنده همراه است اما اگر اثبات شود محل انعقاد قرارداد تهران بوده است فروشنده حق دارد دعوای خود را در محل انعقاد عقد شهر تهران طرح نماید که برای وی مناسب تر است. نکته دوم اینکه اگر محل تحویل کالا مشخص نشده باشد که تهران است یا بندرعباس طبق قانون مدنی محل انعقاد عقد محل تحویل کالا محسوب می شود مگر اینکه توافق  مخالف وجود داشته باشد.

 

 اقامتگاه و مکاتبات

از آنجا که اقامتگاه به لحاظ صلاحیت محاکم و مکاتبات مهم است پیشنهاد می شود که در قرارداد تصریح کرد که اقامتگاه طرفین همان نشانی است که در قرارداد سفت شده است و این نشانی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب و کلیه مکاتبات با آن معتبر است همچنین پیشنهاد می‌شود ذکر شود که اگر مخاطب دارای سامانه ابلاغ اوراق قضایی ثنا می باشد ابلاغ از طریق این سامانه نیز معتبر و کافی تلقی می شود.

مطلب دیگر در خصوص ایمیل است بهتر است اگر مراودات از طریق ایمیل صورت می‌گیرد آدرس ایمیل طرفین قراردادی شده و کلیه اسناد ارسالی از طریق ایمیل معتبر تلقی گردد بدون اینکه نیازی به ارائه اصل آن باشد همچنین مفید است در هنگام ارسال ایمیل به طرف قرارداد همزمان شخص ثالثی مانند داور هم مخاطب قرار گیرد تا در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد تواند به اثبات حقیقت کمک کند.

پیام بگذارید