ثمن قرارداد و ثمن پرداخت

21مهر1401
0 نظر
ثمن قرارداد و ثمن پرداخت

ممکن است ثمن قرارداد به دلار یا طلا تعیین و مقرر شود که در زمان مد نظر به نرخ روز به ریال پرداخت گردد در این صورت باید ساز و کار تبدیل و مرجع اعلام نرخ شفاف و روشن باشد تا بعدا موجب بروز اختلاف نگردد؛ مثلاً ذکر شود ملاک تبدیل قیمت دلار در بازار آزاد در مورد پرداخت است که توسط صرافی بانک پاسارگاد اعلام میشود. در صورت عدم اعلام نرخ ارز اخیر به هر دلیلی نرخ اعلامی توسط روزنامه دنیای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود.

توجه به نوسانات قیمت در ثمن قرارداد و ثمن پرداخت

مورد بعدی که در قیمت قرارداد باید به آن توجه کرد توجه به نوسانات قیمت است.

اگر قرارداد متضمن تعهد بلند مدت باشد یا متضمن خرید ارزی باشد بهتر است متعهد نوسانات قیمت ها را در قرارداد پیش بینی کند‌‌‌؛

زیرا اصل بر این است که مبلغ قرارداد مقطوع بوده و مشمول تعدیل نخواهد شد. در هر حال بهتر است موضوع قابلیت تعدیل قیمت در قرارداد صراحتاً و به نحوه شفاف تعیین تکلیف شود؛ مثلاً نفع کارفرما یا خریدار این است که قیمت به نحو مقطوع و ثابت ذکر شود و نفع فروشنده یا پیمانکار در پیش بینی امکان تغییر قیمت است.

گفتار بعدی مورد توجه، پرداخت مبلغ قرارداد است خریدار می تواند به شیوه‌های مختلفی مبلغ قرارداد را پرداخت کند که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت از طریق چک و سفته است که در ادامه به این موضوع پرداخته میشود.

اهمیت دریافت چک بابت اقساط

بند اول اهمیت دریافت چک بابت اقساط بهتر است بستانکار بابت اقساط قرارداد، چک دریافت نمایند تا راحت‌تر طلب خویش را وصول نماید. اگرچه دریافت سفته مناسب است ولی نظر به اینکه چک مزایای بسیار بیشتری نسبت به سفته دارد از منظر بستانکار بی‌تردید چک بهتر است؛ مثلاً چک این قابلیت را دارد که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اجرائیات دادگستری یا ثبت به اجرا گذاشته شود در حالی که تنها راه وصول سفته دادن دادخواست به دادگاه حقوقی است که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و صرف زمان زیاد جهت گرفتن رای از دادگاه علاوه بر آن برگشت خوردن چک برای صاحب حساب به لحاظ اعتباری آثار سوء دارد و از دریافت بسیاری از خدمات بانکی محروم میشود در حالی که این امر در سفته صادق نیست.

بند دوم توجه به نکات لازم در صدور و دریافت چک در ثمن قرارداد و ثمن پرداخت است:

الف) نکات مهم در صدور و تحویل چک

 1. دلیل و بابت صدور چک را در متن چک ذکر کنید مثلاً بنویسید بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره.
 2. در صورت امکان چک را در وجه شماره حساب صادر کنیم تا قابلیت انتقال و گردش را نداشته باشد.
 3. روی چک عبارت بدون خط خوردگی و پشت نویسی را درج کنید.
 4.  زیر امضای خود تاریخ روز صدور را ذکر کنید.
 5. هویت و سمت گیرنده چک را بررسی و رسید دریافت کنید.
 6.  طبق قانون جدید چک‌های صادره از دسته چک‌های سال 1400 و بعد از آن باید در سامانه صیاد ثبت شود.

ب) نکات مهم در دریافت چک در ثمن قرارداد و ثمن پرداخت

 1.  اعتبار صادر کننده چک را بررسی کنید.
 2.  مطمئن شوید امضای روی چک با نمونه امضای صادرکننده منطبق است.
 3.  در چک‌های شرکتی باید صاحبان امضای مجاز چک را امضا کنند، همچنین باید چک دارای مهر شرکت باشد.
 4. چکی دریافت کنید که بر عهده بانک صادر شده باشد و از دریافت دستور پرداخت های موسسات مالی و اعتباری خودداری کنید زیرا مشمول امتیازات قانون صدور چک نیستند.
 5. چک را حداکثر ظرف ۱۵ روز برگشت بزنیم در غیر این صورت امکان مراجعه به ظهرنویس(پشت نویس) آن را نخواهید داشت.
 6.  قبل از دریافت چک کاغذی مطمئن شوید که مشخصات چک در سامانه صیاد ثبت شده است و در صورت انطباق  مندرجات چک با اطلاعات سامانه فرایند تایید دریافت چک را در سامانه انجام دهید.

پیام بگذارید