قوانین قراردادنویسی

21مهر1401
0 نظر
قوانین قراردادنویسی

در هر معامله هر دو طرف باید یکسری مطالب مهم در مورد قوانین قراردادنویسی و بایدها نبایدهای آن بدانند که در این مقاله به آن میپردازیم؛

اولین قانون مهم در قراردادنویسی مطالعه نهایی قرارداد

پیش از امضای قرارداد یک بار آن را با دقت و حوصله از ابتدا تا انتها بخوانید تعداد رفت و برگشت قرارداد احتمال بروز اشتباه و تعارض را زیاد میکند گاه در قرارداد به بندی ارجاع می شود که در نسخه نهایی حذف شده یا شماره آن تغییر کرده است همچنین متاسفانه ممکن است در لحظه آخر به صورت متقلبانه ای مطلبی از قرارداد حذف یا به آن الحاق شود.

 امضاء و اثر انگشت یا هر دو

  قرارداد عادی برای معتبر تلقی شدن کافیست به تایید طرفین برسد که معمولاً این تایید با  امضا صورت می گیرد. البته ممکن است این تایید با اثر انگشت یا مهر ابراز شود یا برای محکم کاری و جلوگیری از انکار احتمالی متعهد امضا و اثر انگشت متعهد هر دو گرفته شود.

 توجه به نقش شاهد در قرارداد یک قانون مهم دیگر در قراردادنویسی

امضا نشدن قرارداد عادی توسط شاهد آن را بی اعتبار نمی کند ولی بهتر است که در قرارداد شاهد گرفته شود تا در صورت بروز اختلاف شاهد حقیقت را بیان کند.

 بررسی صاحبان امضای مجاز

کسی که قرارداد را امضا می‌کند باید مالک یا از جانب مالک سمت داشته باشد در اشخاص حقوقی علاوه بر امضای قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز مهر شرکت نیز باید اصولاً زده شود.

امضای تمام صفحات و پیوستها

تمام صفحات باید امضا شود آن هم توسط صاحبان امضای مجاز.

 گرفتن امضا روی مستند ارائه شده دیگر مورد مهم در قراردادنویسی

در صورتی که مدرکی را از طرف مقابل دریافت میکنید بهتر است آن را امضا شده تحویل بگیرید تا مشخص شود چه شخصی این سند را در اختیار شما قرار داده است.گاه مستند ارائه شده جعلی از کار در می آید و برای اثبات اینکه سند توسط شما جعل نشده است امضای تحویل دهنده سند می تواند برای شما راهگشا باشد.

 خالی نگذاشتن بین متن و امضا

در هنگام امضا، امضای شما بهتر تا خط آخر نوشته را بگیرد به عبارت دیگر بین امضا و آخرین خط متن فاصله نگذارید تا بعداً عبارتی به آن الحاق نشود.

 لزوم تهیه نسخه های متعدد

از هر نوشته ای دو نسخه تهیه و حداقل یک نسخه را نزد خود نگه دارید.

عدم ارسال تمام نسخه های امضا شده

از ارسال تمام نسخه های امضا شده برای طرف مقابل بپرهیزید زیرا سرنوشت قرارداد را یک جانبه در اختیار او قرار میدهید.

 نحوه تشخیص اصل یا رونوشت بودن سند یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین در قرارداد است

اصل یا کپی بودن یک نوشته بستگی به امضای آن دارد بنابراین اگر فرصت تنظیم صورت‌ جلسه در دو نسخه وجود ندارد و از یک نوشته کپی گرفته می شود مجدداً باید ورقه کپی توسط طرفین امضا شود. بنابراین برای اصل بودن سند نیاز است که امضای آن اصل باشد و نوشته های آن کپی باشد.

 به همراه داشتن یک شخص با تجربه در جلسه امضای قرارداد

توصیه می‌شود در جلسه انعقاد و امضای قرارداد تنها حاضر نشوید معمولاً به دلیل وجود استرس‌های متعارف و تمرکز بر روی قیمت معامله و چانه‌زنی‌های مختلف امکان توجه به تمام ابعاد قرارداد وجود ندارد. بنابراین به همراه داشتن یک شخص باتجربه و مطلع که بتواند به شما کمک کند.

 

پیام بگذارید